COURSE MONITORING

Chairman: Dr. S. B. Patil

Member (Faculty): Prof. P. D. Ukey

 

First Year 

Sr. No. Reg. No. Name of Students
1 EK-2019/009 Ms. Bokane Ashika Rajaram
2 EK-2019/019 Deshmukh Kunal Dipak
3 EK-2019/040 Kolekar Vitthal Namdeo
4 EK-2019/057 Ms. Patil Prajakta Rajendra
5 EK-2019/077 Toradmal Prajval Bharat

Second Year 

Sr. No. Reg. No. Name of Students
1 EK-2018/015 Jadhav Ruturaj Jayant
2 EK-2018/028 Mahadik  Prathamesh Ramesh
3 EK-2018/042 Patil Abhijit Suresh
4 EK-2018/045 Patil Manish Shailesh
5 EK-2018/055 Ms. Patil Shraddha Ramesh

 

       

Third Year 

Sr. No. Reg. No. Name of Students
1 EK-2017/003 Bade Prajakta Ambadas
2 EK-2017/023 Jagdale Nisha Gorakh
3 EK-2017/038 Mahabri Saniya Husen
4 EK-2017/056 Patil Omkar Shivaji
5 EK-2017/075 Suryawanshi Rutuja Ramchandra

 

         

Final Year (Group- A) 

Sr. No. Reg. No. Name of Students
1 EK-2016/020 Jagadale Prathamesh Dilip
2 EK-2016/039 Nale Swamini Savata
3 EK-2016/079 Walunj Shweta Shivaji
4 EK-2016/080 Yadav Avinash Vilas
5 EK-2016/081 Ingale Dharmaraj Dattatray

 

       

Final Year (Group- B) 

Sr. No. Reg. No. Name of Students
1 EK-2016/015 Giram Kartik Sudamrao
2 EK-2016/019 Jadhav Rutuja Vijay
3 EK-2016/037 Marne Mrunal Mahendra
4 EK-2016/046 Patil Mrunal Gunvant
5 EK-2016/070 Shegekar Saurabh Arvindrao